Sporttroc

Ethiek en Veiligheid

Veilig betalen:


Bij de aankoop wordt de betaling met behulp van Secure 3D Secure Credit Agricole systeem. Makkelijk, snel en 100% veilig. Zo kunt u veilig kopen op de site van Sports'troc.


verantwoordelijkheid:


De verkoper garandeert dat de producten voldoen aan de Europese wetgeving en normen in Europa van toepassing.


Het garandeert ook Troc Sport dat hij de eigenaar en hij kan vrijelijk beschikken.


Sports'troc behoudt zich het recht om leden van een verkoper die op enigerlei wijze in strijd met deze bepalingen uit te sluiten, zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische stappen.


Sports'troc niet verantwoordelijk voor schending (fraude, valsheid in geschrifte, heling, etc ...) door de verkoper.


Verkoper garandeert Sports'troc tegen elke vordering tot schadevergoeding op grond van de schending van de rechten van een andere persoon of tegen eventuele schade als gevolg Sports'troc van de claim door een derde partij tegen hem.


Ethiek en Privacy:


Persoonlijke informatie verkregen van leden, verkopers en kopers, op het moment van registratie nodig zijn door Sports'troc voor vertrouwelijk. De details van de koper wordt medegedeeld aan de verkoper om de juiste levering van de verkochte producten te garanderen.


Deze informatie is nodig voor de voortgang van de transactie en om diensten aan haar leden Sports'troc verbeteren. Het is dezelfde zorg van persoonlijke service die wij gebruiken cookies versturen van uw bezoek aan onze site.


De informatie in dit dossier is onderworpen aan de openbaarmaking aan derden.


E-mail:


U kunt ontvangen van Sports'troc de volgende typen berichten: De informatie letters "News op Sports'troc" enquêtes.