Sporttroc

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden:


De online service Sports Barter beheerd door het bedrijf SportTroc SRL (hierna: het Sports'troc platform) maakt het koppelen van adverteerders verkopers (hierna: de verkopers) en kopers (de kopers) van de artikelen en sportartikelen (de producten). Verkopers en kopers worden hierna aangewezen leden gezamenlijk.


Het platform maakt het mogelijk Sports'troc het sluiten van de verkoop van producten contracten. De leden zijn enkele beslissing van de realisatie van de aankoop en verkoop van producten.


De aanvaarding van deze voorwaarden voor het gebruik van het platform door de leden Sports'troc wordt gemandateerd Sports'troc voor het koppelen van kopers en verkopers en make transacties op de site op de wijze hierna Sports'troc na.


1: Definities


Sports'troc Platform: de functionele en organisatorische structuur opgezet door Sports'troc mogelijk matchmaking verkopers en kopers producten. Het aanbod zal opereren onder de telecommunicatie-computer middelen in de handleiding wordt beschreven.


Product: Middelen van de artikelen en sportartikelen vermeld op de speciale stekkers en waarschijnlijk in de richting van uitwisselingsplatform door Sports'troc.


Product verboden middelen in strijd is met de goede zeden of producten waarvoor geen vergunning op grond van wettelijke of contractuele. Deze omvatten producten die inbreukmakende producten of met bekende gebreken die gevaarlijk om te gebruiken zou kunnen vormen. Deze definitie omvat coupons en kortingscodes of aanbiedingen.


Verkoper: een lid het uitvoeren van een aanbod om een product te verkopen op het platform van Sports'troc. Sports'troc kan Verkoper producten.


Koper: betekent een lid die zijn aanvaarding van het aanbod van een handelsreiziger aangegeven.


Lid: Middelen enkelvoud of meervoud Verkoper of Koper mag het gebruik van het platform Sports'troc maken na acceptatie van voorwaarden. De leden verbinden zich om nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn identiteit, adres en andere gegevens die nodig zijn voor de toegang tot het platform en Sports'troc om eventuele wijzigingen in deze gegevens bij te werken. Om toegang te krijgen het voordeel van Sports'troc platform, moet Lid 18 jaar oud zijn en een afleveradres in Europees Frankrijk of in een land van de Europese Unie.


Prijs: de prijs die de verkoper voor zijn aanbod om een product te verkopen. De prijs is de basis commissie Sports'troc. Als Verkoper is Sports'troc, wordt geen commissie toegepast.


Commissie: de door Sports'troc onder gebruik van het Platform Sports'troc ontvangen door leden beloning. Als Sports'troc verkoper is geen commissie wordt waargenomen Sports'troc contanten de volledige prijs van de verkoop.


Transactieprijs: de totale prijs van het product voor rekening van de koper, inclusief de kosten van verpakking en verzending.


Product Datasheet: Means in enkelvoud en meervoud gedetailleerde beschrijving van een product of een partij van producten te koop op het platform van Sports'troc aangeboden.


2: Doel


Deze Sports'troc Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden waaronder de lidstaten van de Platform kunnen gebruiken voor Sports'troc opereren hun banden te definiëren.


3: Verplichtingen van Sports'troc


3.1 Sports'troc stemt ermee in om aan de leden over het Platform Sports'troc aanbiedingen van verkopers ter beschikking te stellen. Sports'troc ontvangt voor dit doel mandaat van de verkoper om de beschikbare Kopers aanbiedingen die verstrekt worden door de verkoper en een open in zijn naam en voor zijn rekening verricht, bedragen escrow verzameld tijdens de transactie. Sports'troc zet zich in voor het behandelen van alle claims naar aanleiding van de verkoop van een product op het Platform Sports'troc.


3.2 Sports'troc is geenszins een reseller van producten als onderdeel van de matchmaking en komt niet, behalve indicaties of specifieke bepalingen die in dit contract, in het bezit van de producten.


3.3: Sports'troc kan niet garanderen dat de verkoper van het product de koper zal voldoen. Op dezelfde manier kan Sports'troc niet garanderen dat de verkoper dat het product niet zal worden teruggegeven of dat de verkoop zal niet worden geannuleerd door de koper.


3.4: Sports'troc wordt een systeem aan de koper nadat de transactie met een verkoper, bepalen de criteria van tevredenheid op basis van een schaal Sports'troc door de Koper gecommuniceerd (zie de gebruikershandleiding in de sectie hoe om te kopen).


4: Proces Koop


4.1 De koopovereenkomst is gesloten tussen de koper en de verkoper onder de voorwaarde van de bevestiging van de beschikbaarheid van het product door de Verkoper. De datum waarop de verkoop wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de conditie is bereikt, is dat de ontvangst en inzameling op een geblokkeerde rekening de volledige transactie prijs door de koper betaald. De betaling van de prijs van een product door de Koper Sports'troc als overeenkomst in het aanbod. Koper erkent dat de aanvaarding van het aanbod wordt gedaan met het oog op de beschrijving van het object Opbrengsten uit de verkoop en dat het vastbesloten is om contract met de verkoper om de voorwaarden van het aanbod.


4.2 Sports'troc melden ontvangst en inning van de prijs van de transactie aan de koper en de verkoper via e-mail.


4.3: Sports'troc alleen is bevoegd om opdrachten aan de geblokkeerde rekening om de betaling aan de verkoper van de winst te geven, net handel maakte de prijs van de commissie, wanneer de koper Sports'troc bevestigde de ontvangst van het product in overeenstemming met de levering en het bevredigend in dit opzicht, naar aanleiding van de release van de transactieprijs.


4.4: Bij gebreke van uitdrukkelijke bevestiging van de koper of het uitblijven van de niet-ontvangst van het product, op de Transactie overeengekomen op de hoogte zal worden aangenomen na het verstrijken van een termijn van ten hoogste zes weken na het bestellen. Deze terugbetaling zal plaatsvinden in de in het "hoe om te kopen" omstandigheden.


4.5: Verkoper gaat ermee akkoord bij voorbaat dat de betaling Sports'troc van de transactie kan worden uitgesteld, in de eerste plaats om redenen in verband met bancaire en beperkingen voor een periode van drie werkdagen, en ook in de veronderstelling dat een vordering door de koper tijdens de verslagperiode door Sports'troc.


4.6: Zodra de koper het aanbod van de verkoper heeft aanvaard, is de laatste van de beschikbaarheid van het onderwerp productaanbod bevestigd en Sports'troc verzameld van de volledige betaling van de transactieprijs Koper, Sports'troc mee aan de koper verkoper contact lid. Op aanvraag zijn er Sports'troc communiceren Buyer coördineert professionele verkoper.


5: Verplichtingen van leden


5.1 Door zich te registreren met Sports'troc, heeft de lidstaten een unieke ID en een code strikt persoonlijk nominatief toegang, beaamt hij vertrouwelijk te houden. De geregistreerde lid mag alleen het platform Sports'troc met de identificatiecode en het geregistreerde wachtwoord. De lidstaat zal geen aanbod tot een andere persoon toegang onder zijn identiteit of haar bijnaam aan het Platform Sports'troc. Ervan uitgaande dat hij kennis dat een andere persoon toegang heeft, stelt de Lid Sports'troc onmiddellijk op de hoogte en bevestig deze informatie per post.


Stemt in 5.2 De leden van een identificatie inbreuk op rechten van derden niet te nemen. De afgevaardigde zal niet vast te stellen, bijvoorbeeld, het identificeren van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht op een merk, een bedrijfsnaam of enige informatie die direct of indirect persoonlijk.


5.3 De Abonnee stemt ermee in niet te maken of andere accounts die in eerste instantie gecreëerd, zowel onder zijn eigen identiteit of die van een derde partij. Uitzonderingen op deze regel dienen uitdrukkelijk verzoek van de lidstaat en de uitdrukkelijke toestemming en specifieke Sports'troc zijn. Het feit van het maken of het gebruik van nieuwe accounts onder zijn eigen identiteit of die van anderen zonder dat toestemming gevraagd en gekregen om Sports'troc, kan leiden tot onmiddellijke schorsing van de rekening van het lid en alle bijbehorende diensten.


5.4: In geval van een geschil tussen de leden, de partijen het erover eens dat de productie Sports'troc opnamen op Sports'troc server met behulp van het Platform Sports'troc vooral van toegangscodes geregistreerd lid zijn en alle bijbehorende diensten.


5.5: De lidstaat is verboden om te verkopen, verkopen, verhuren voor verkoop of aankoop, direct of indirect verboden producten.


5.6: De Abonnee stemt ermee in niet bijzonder te koop aanbieden en / of de aankoop, direct of indirect, verboden producten, en gebruik te maken informatie die hij kon toegang krijgen tot de Sports'troc platform voor de aankoop of verkoop van dergelijke producten verboden te voeren. De lidstaat verbindt zich ertoe onverwijld Sports'troc als hij het online-aanbod van dergelijke producten zou zien.


5.7: Sports'troc behoudt zich het recht voor om onmiddellijk account van de Member en de gestelde bedragen op te schorten en aan de bevoegde autoriteiten elke aankoop, een aanbod tot verkoop of elke poging om het te koop aanbieden op het Platform Sports'troc van verboden producten te informeren. In een dergelijke situatie, zal de lidstaten aansprakelijk voor het indienen van kosten, met een vast bedrag van 20 euro plus een variabel bedrag van 20% van de verkoop / bestellen, deze mag niet minder dan 100 euro zonder belastingen. De Member laat Sports'troc deze bedragen in de geblokkeerde rekening op grond van de artikelen 6.8 en volgende verzamelen.


5.8 In geval van niet-naleving van de bepalingen van de artikelen 6.1 en 6.4, de lidstaten onderworpen is, ondanks de betaling van bedragen die hoofdzakelijk te wijten aan een contractuele boete gelijk aan 20% plicht van de betrokken (provisie) met een minimum van bedrag € 100 voor belastingen. De Member laat Sports'troc deze bedragen in de geblokkeerde rekening op grond van de artikelen 6.8 en volgende verzamelen.


5.9: De leden verbinden zich ertoe geldige contactgegevens informeren over zijn rekening en houd ze bijgewerkt.


6: verkopers van de Obligaties


6.1 Verkoper gaat ermee akkoord dat de levering van een product komt overeen met een materiaal goed dat hij de volledige eigendom en verkoop vermogen, onmiddellijk beschikbaar. Is daarom onwaarschijnlijk te koop alle immateriële, zoals aan te bieden, bijvoorbeeld een domeinnaam, een hyperlink, een account bij een online gaming universum, een schuld of een deel van de onderneming.


6.2 Verkoper gaat ermee akkoord om het product te koop aangeboden op basis van de door Sports'troc criteria te beschrijven. De beschrijving van het product moet overeenkomen met de werkelijke kenmerken. Verkoper vermelding: De naam van het product, de kenmerken van het product, het gebruik ervan staat volgens het rooster door Sports'troc, de prijs van de transactie voorgesteld. De verkoper verbindt zich er ook aan de huidige inventaris te handhaven.


6.3 De Verkoper is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de plicht om kopers van de essentiële kenmerken van het product te informeren en in voorkomend geval de evaluatie van de verzendkosten. Het is als enige verantwoordelijk voor de beschrijving van de producten die zij verkoopt. Garandeert Sports'troc aanspraken met betrekking tot de inhoud en vorm van deze beschrijving. Verkoper gaat ermee akkoord om alle validaties, audits uit te voeren en de nodige gegevens in, zodat de specificatie en levert het de elementen om trouw te zijn en niet de koper fout opwekken. Bij falen beschrijvende elementen van het aanbod en / of evaluatie van verzending, de verkoper zal nemen alleen de eventuele extra kosten en geen aanspraak op zijn kant zal ontvankelijk als zodanig vanaf de koper als Sports'troc zijn.


6.4 Verkoper stemt ermee in om te bevestigen of te ontkennen zijn aanbod om te verkopen binnen maximaal twee werkdagen na ontvangst van een Sports'troc e-mail met de mededeling dat de door hem aangeboden op het platform Sports'troc product een koper gevonden. Het antwoord van hem na een periode van twee dagen ter waarde ontkenning van het aanbod om te verkopen. Na twee gebreken audit e-mail antwoord, Sports'troc tijdelijk opschorten aanbiedingen van verkoper Platform Sports'troc. Verkoper die afwezig is meer dan twee dagen zal terugtrekken uit de verkoop van haar producten. Sports'troc biedt de mogelijkheid om "nee" tegen de automatische on-line indiening van de offertes te programmeren.


6.5: De verkoper is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de verplichting om het bestelde product te leveren. De Verkoper stemt ermee in te sturen, op eigen kosten, het product goed verpakt ten laatste binnen vijf werkdagen na de datum van mededeling van het adres van de koper. Het product reis naar de rekening en risico van de verkoper.


6.6: Bij verzending naar uw aankoop van het product, de verkoper akkoord gaat Steek geen publiciteit voor zichzelf of voor wie dan ook, in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld post, brochure, flyer, sticker stok ...). De gegevens van de koper moet worden gebruikt voor de doeleinden van de uitvoering van de opdracht en de wettelijke verplichtingen die eraan verbonden zijn. Elk ander gebruik, verhuur, verkoop, wederverkoop of kopiëren van de verkoper zijn uitdrukkelijk verboden.


6.7: Verplichtingen van professionele verkopers: verkoper die handelt in een professionele capaciteit moeten zich identificeren aan Sports'troc in die hoedanigheid. Sports'troc behoudt zich het recht niet om contract met een professionele verkoper. Sports'troc herinnert de verkoper professioneel handelen haar verplichting om de wet- en regelgeving met betrekking tot de uitoefening van een bedrijf voor verkoop op afstand professioneel respecteren. Het draagt er met name de rapportageverplichtingen van de sociale en fiscale. Verkoper stemt ermee in het voordeel van de koper vast te stellen met een afzonderlijke verklaring van de verkoop gemaakt en een factuur in overeenstemming met de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verkochte product en de transactieprijs. Dit attest moet onder meer vermelden het bestaan en de voorwaarden van het recht van herroeping van Sports'troc aan de koper te oefenen.


6.8: Financiële bepalingen


6.8.1: Verkoper machtigt Sports'troc te verzamelen namens haar en voor rekening van de prijs van de transactie door middel van elektronische betalingssysteem plaats vast te zetten op het platform Sports'troc of op enige andere wijze, die vervolgens door Sports'troc zou gevalideerde .


6.8.2: Om dit effect, de verkoper machtigt Sports'troc in haar naam en voor haar rekening, naar een geblokkeerde rekening van de ontvangen bedragen te openen, met de door Sports'troc of andere financiële instelling die gelijkwaardige diensten gekozen bank die zou zijn gesubstitueerd. De partijen zijn het erover eens dat deze geblokkeerde rekening zal worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bepalingen en voorwaarden van de Sports'troc platform en in overeenstemming met de bepalingen ervan. Verkoper uitdrukkelijk afstand conclusie behoeve van de bedragen (of andere belangen) eventueel door de immobilisatie van bedragen tijdens de transactie verzameld.


6.8.3: Als tegenprestatie voor het gebruik van het Platform Sports'troc, Verkoper autoriseert Sports'troc, simpelweg omdat van de aanvaarding van het aanbod door de koper en de volledige betaling door laatstgenoemde van de Prijs de Transactie, tot de totale onthouden prijs van de transactie een bepaald Commissie in artikel 6 hieronder. De commissie is verschuldigd door dezelfde verkoper in geval van terugkeer van het Product door de Koper of ongeldig maken van het aanbod van verkoop door de verkoper, met uitzondering van het ontbreken van Sports'troc.


6.8.4: Commissie door de verkoper Sports'troc voor elke verkoop gebracht is het verschil tussen de totale door de koper betaalde bedrag en de in het kader van het mandaat van de operatie terug naar de verkoper bedrag. De berekening van de commissie op de verkoopprijs van het item, zoals geladen door de verkoper aan de koper, wordt gedetailleerd beschreven in de "Receive Payment" Aid verkoper, beschikbaar op de website. De Commissie is verschuldigd door Sports'troc afval door Sports'troc de gehele de transactieprijs.


7: klik Bonds


7.1 Sports'troc kan het nodig zijn, in uitzonderlijke omstandigheden en met het oog op de strijd tegen mogelijke fraude, een validatie van de identiteit van de koper uit te voeren. Naleving van de bij Sports'troc vereist als onderdeel van de validatie van de identiteit informatie te verstrekken, kan Sports'troc de transactie tot stand gebracht door de koper te annuleren.


7.2 De Koper stemt ermee in om te voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de overname van de activa van welke aard ook.


7.3 De Koper stemt ermee in om een gestandaardiseerd mailbox overeenstemming met de aanbevelingen van de postdiensten hebben (grootte van de mailbox, de namen van de bewoners van de details ...)


7.4 Het feit dat één of meer producten besteld (en) één of meer verkopers op het platform Sports'troc doen (zijn) niet beschikbaar (B) is een afstand van de rede voor de producten besteld; Koper wordt gehouden door zijn aanvaarding van het aanbod of een ander product (s) verstrekt (s).


7.5: Na ontvangst van de bestelde producten, zal de koper de naleving van de bestelling te bevestigen. Anders zal de koper een claim indienen. Indien er na zes weken na de datum van aankoop geen bevestiging of klacht is ontvangen, wordt de transactie geacht perfect. De transactie is volledig beschouwd na bevestiging van de koper.


7.6: De beoordeling van de verkoop door de koper na ontvangst van het product moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de beoordeling raster ter beschikking gesteld op het Platform Sports'troc. De beoordeling door de Koper moeten objectief en eerlijk zijn en mogen geen enkel element verwant is aan een belediging of smaad. Sports'troc behoudt zich het recht voor om de waardering dat deze regels niet respecteert verwijderen.


7.7: Overdue - Bij onbetaalde na een frauduleus gebruik van een betaalmiddel, Sports'troc toepassing koper aanvraagrecht in een hoeveelheid gelijk aan 20% van het bedrag van de onbetaalde, zonder dat deze kosten kan minder dan honderd (100) euro exclusief belastingen. De Member laat Sports'troc om het bedrag van de onbetaalde, plus administratiekosten, het lid van de geblokkeerde rekening te verzamelen.


8: Claims en herroepingsbepalingen


8.1 Iedere vordering van welke aard dan ook met betrekking tot een product zal noodzakelijkerwijs worden ingediend bij Sports'troc via de formulieren op de website die speciaal is ontworpen voor dit doel. De vordering moeten gedetailleerd zijn en duidelijk de redenen voor ontevredenheid. Koper een klacht kan te allen tijde intrekken. Elke intrekking is definitief. De leden zullen handelen met de nodige zorgvuldigheid aan de juiste resolutie van de vordering. Ze zullen samenwerken met Sports'troc en leveren enig bewijs nodig is om de claim te verwerken. Zij verbinden de conclusies verwerking procedures hieronder uiteengezet of Sports'troc meegedeeld respecteren. Bij niet-naleving van deze regeling, de claim niet verwerkt.


8.2: In geval van een klacht tot oplossing van het geschil, het lid van de Portefeuille kan worden tijdelijk geblokkeerd Sports'troc. Als veel aanspraken op dezelfde lidstaat of een hoog percentage annuleringen van de laatste, Sports'troc ook behoudt zich het recht voor om tijdelijk te blokkeren de portefeuille van die lidstaat.


8.3: Niet-ontvangst van de bestelling


8.3.1 De Koper stemt ermee in om een periode van drie weken wachten na de bekendmaking van een verkoop bestand met Sports'troc een vordering in geval van niet-ontvangst, geheel of gedeeltelijk, van de bestelde Product, tenzij de verkoper erkent niet het verzenden van het bestelde product.


8.3.2: Een claim van de totale niet-ontvangst van het bestelde product, onderbouwd door Sports'troc kan leiden, tenzij fraude, restitutie van de koper.


8.3.3 In het geval van niet-nakoming door de verkoper van de transmissie regelingen, met name die vermeld op de website van Sports'troc, Sports'troc niet garant voor de terugbetaling in geval van verlies of diefstal.


8.3.4 Als na twee mislukte afleverpogingen, het product wordt teruggegeven aan Sports'troc en zonder klacht over een periode van drie maanden na de kennisgeving, zal het worden terugbetaald aan de koper in overeenstemming met artikel 8.7. Het product zal worden eigendom van Sports'troc kan vrij beschikken.


8.4: niet-nakoming


8.4.1: Een klacht inzake schending Productcompliantie houdt de verplichting voor de koper om het product terug te keren in de wijze die door Sports'troc.


8.4.2: De terugkeer van een product zal alleen worden toegelaten als het is het onderwerp van een claim en de koper volgt de instructies van de after-sales Sports'troc. Koper stemt ermee in om het product goed te verpakken en om alle voorzorgsmaatregelen voor haar vervoer te nemen.


8.4.3 Als na twee mislukte afleverpogingen, het product wordt teruggegeven aan Sports'troc, dan is het product zal, na een periode van drie maanden, eigendom Sports'troc kan vrij beschikken.


8.5: Vice cache: Bij ontdekking van een defect, moet de koper de aanvraag op tijd en in de in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek omschreven wijze.


8.6: Herroepingsrecht Geen wachttijd is alleen van toepassing op een transactie tussen individuen. Wanneer een product is gekocht van een professionele verkoper als zodanig geregistreerd op de website, de koper heeft een herroepingsrecht. Dit kan alleen van toepassing zijn binnen zeven dagen na ontvangst van het product. De koper zal zijn wens Sports'troc te melden op tijd via formulieren op de website of per aangetekende post. Sports'troc zal de koper terugkeer voorwaarden van het product te informeren naar de verkoper. Het product moet volledig worden geretourneerd in de originele verpakking met alle accessoires en documenten in een pakket gelijk aan die van de scheepvaart en binnen 7 dagen na de Sports'troc reactie. De terugkeer kosten die tijdens een opname zijn de verantwoordelijkheid van de koper.


8.7: Goedkeuring van de conclusies


8.7.1: In geval van terugkeer van een product gemaakt door de aanvraag Koper en terugbetaling door Sports'troc goedgekeurd, zal Sports'troc de ontvanger naar de terugbetaling van de transactieprijs te instrueren.


8.7.2: Wanneer een product wordt geretourneerd als de koper Sports'troc en de prijs van de transactie is teruggekeerd naar de in hoofdstuk 8 voorwaarden hierin verschaft; Koper doet afstand hierdoor een recht op de relevante product dat is opgehouden dus zijn eigendom. Restitutie besproken in hoofdstuk 8 zal systematisch werken door Credit Portfolio Lid van waarvan de gebruiksvoorwaarden en de overdracht van de bedragen die worden hier belicht.


8.7.3: Sports'troc kan het geretourneerde product te behouden, zolang de verkoper het verschuldigde bedrag niet heeft betaald aan de Commissie Sports'troc en terugbetaald de kosten die Koper aan terugkeer product en transport kosten voor de terugkeer naar de verkoper. Het product reis op risico van de verkoper. Bij gebreke van betaling door de verkoper van de genoemde zich in een periode van een maand na de aankondiging door Sports'troc genegeerd voor meer dan vijftien dagen, het product zal worden geacht de Sports'troc woning kan beschikken, inclusief gratis rendement op de voorwaarden en voorwaarden van haar keuze.


9: aansprakelijkheid


9.1 De Verkoper waarborgt dat het recht op transmit (s) Product (en) verkocht (s), dat (s) is (zijn) in een bepaalde manier (s), hypotheek (s), in rekening gebracht (s) of meer in het algemeen vest (s) ten gunste van een derde partij, en dat de operatie wordt uitgevoerd is waarschijnlijk de rechten van een derde partij schenden niet. Verkoper verklaart het enkele feit van het zetten van online het Product door hem dat zijn verkoop voldoet aan de wettelijke voorschriften. In het geval van regelrechte fraude, Sports'troc communiceren alle nodige informatie, inclusief persoonlijke en de bevoegde diensten die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van de genoemde fraude en strafbare feiten. Sports'troc kan niet verantwoordelijk zijn voor het offensief, lasterlijke en in het algemeen immoreel en wetten van reacties geplaatst door een lidstaat worden gehouden.


9.2: Save schuld van zijn kant, Sports'troc niet aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen door een lid schade. Sports'troc kan niet verantwoordelijk voor storingen, defect, vertraging of onderbreking van de toegang tot het internet worden gehouden.


10: Beëindiging


10.1: Dit contract is een contract van onbepaalde duur. Als zodanig is het te allen tijde beëindigd door Sports'troc of zonder reden door de lidstaten door een eenvoudige kennisgeving.


10.2 Indien een lid pleegt een contractuele overtredingen of volgende strafbare feiten: de verkoop van verboden producten, het openen van meerdere accounts, fraude tot betaling, poging tot fraude of andere strafbare feiten, Sports'troc behoudt zich het recht voor om de lidstaten toegang tot het platform Sports' op te schorten Troc, zonder afbreuk te doen aan de volledige vergoeding van de geleden schade door Sports'troc schade; Verkoper kan geen beroep doen op in dit geval de eventueel door hem in verband met de instelling lijn van haar producten gemaakt.


10.3: De schorsing wordt van kracht voor de toekomst. Dus, ondanks een suspensie voor welke reden dan ook, onderworpen aan de betaling van commissies blijft als gevolg van een matchmaking uitgevoerd vóór de ingangsdatum van de opschorting.


11: Algemene bepalingen


11.1: Sports'troc heeft het recht om deze voorwaarden, afhankelijk van de evolutie van het aanbod en de markt aan te passen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor online aanbiedingen van hun mededeling aan de leden op enigerlei wijze door Sports'troc gekozen. Ze zullen niet van toepassing op transacties die op het tijdstip van hun inwerkingtreding. Een casual, kan Sports'troc de dienst onderbreken om operationele redenen, onderhoud en in noodgevallen.


11.2: De lidstaat maakt verbinding met de Sports'troc platform via haar eigen telecommunicatie-eindapparatuur. Sports'troc biedt enige lid op geen enkele manier apparatuur, telefoon-systeem, of andere randapparatuur of software of abonnement.


11.3: De persoonlijke gegevens van de leden worden verzameld, geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de wet met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978. De leden hebben het recht van toegang en rectificatie voorzien door de wet verantwoordelijk Sports'troc Sports'troc platform.


11.4 In geval van overmacht, de verplichtingen van de verhinderde partij opgeschort; met name in geval van: - handelen of nalaten van de regering of de bevoegde hogere overheden - het blokkeren of het falen van telecommunicatienetwerken - opstand, burgeroorlog, oorlog, militaire operaties, nationale of lokale noodtoestand, brand, blikseminslag, explosie, staking, overstroming , storm, maakte een derde plaats.


11.5: de nietigheid van een of meer bepalingen van de Terms of Service Platform Sport Swap doet niets af aan deze Algemene Voorwaarden.


11.6: Het huidige contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met leden die als een professionele en geboren op ter gelegenheid van de interpretatie en / of de uitvoering ervan is de verantwoordelijkheid van Koophandel te Nijvel.


Barter Sport SRL

Brussel road, 323A

1410 - Waterloo

België